Nyhetsartikkel

Idarucizumab - Motgift mot dabigatran

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har nå godkjent idarucizumab, en motgift mot dabigatran.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Europeiske legemiddelmyndigheter har nå (des. 2015) godkjent idarucizumab, en motgift mot det blodfortynnende legemiddelet dabigatran.1 Idarucizumab er et monoklonalt antistoff som binder seg spesifikt og med høy affinitet til dabigatran og dermed nøytraliserer den antikoagulerende effekten. Siden det dreier seg om et viktig og udekket medisinsk behov, har godkjenningen fulgt en raskere prosedyre enn det som er vanlig for nye legemidler.

Effekten er undersøkt i kliniske studier med 283 friske frivillige og 123 pasienter som brukte dabigatran. Idarucizumab reverserte den antikoagulerende effekten i løpet av få minutter, og hos de fleste pasientene (90 %) varte effekten i 12 timer. Det er foreløpig ikke registrert alvorlige bivirkninger, men det er per i dag få pasienter som har blitt behandlet.

Behandling med idarucizumab er aktuelt når pasienter som bruker dabigatran får alvorlige blødninger eller trenger akutt kirurgi.

Legemidlet kan være på det europeiske markedet i løpet av tre måneder.

Idarucizumab påvirker ikke effekten av andre antikoagulerende midler. En motgift (andexanet) mot de to andre nye antikoagulasjonsmidlene rivaroksaban (Xarelto) og apiksaban (Eliquis) er også under utvikling.

Kilder

Referanser

  1. Praxbind. Summary of positive opinion. European Medicines Agency, Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), 26.10.2015 www.ema.europa.eu