Nyhetsartikkel

Individuell refusjon for allmennleger

Spesialister i allmennmedisin kan nå starte behandling og søke individuell refusjon for legemidler under § 3a ved en rekke sykdommer uten å kontakte spesialist på området1

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette gjelder følgende behandlingsområder:

 • Akne
  (ikke peroral retinoidbehandling)
 • Angina pectoris
 • Angst
 • Antitrombotiske legemidler
 • Astma
 • Eksem/dermatitt
 • Diabetes type 2
 • Fedme hos voksne
 • Forebygging av duodenal- og magesår
 • Hjerneslag/TIA
 • Hyperlipidemi
 • Hypertensjon
 • KOLS
 • Osteoporose
 • Psoriasis
 • Rosacea

Dersom pasienter trenger legemidler som ikke har forhåndsgodkjent refusjon (§ 2), kan HELFO innvilge individuell refusjon. Dette kan blant annet være aktuelt når forhåndsgodkjente legemidler har for dårlig effekt eller gir uakseptable bivirkninger.

Ved søknad om individuell refusjon skal behandlingen som hovedregel være startet av «relevant spesialist» eller sykehusavdeling (telefonkontakt med spesialisten har også vært godtatt). Fram til juli 2014 var spesialister i allmennmedisin ikke regnet som «relevant spesialist» i denne sammenhengen. Dette er nå endret.

Opioider

Helse- og omsorgsdepartementet vurderer nå et forslag fra Helsedirektoratet om at pasientens fastlege skal kunne starte behandling og søke om individuell refusjon ved smertebehandling med opioider.

Kilder

Referanser

 1. Rundskriv til Folketrygdloven § 5-14 – «Legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell» www.nav.no