Nyhetsartikkel

Ingen sammenheng mellom HPV-vaksine og POTS og CRPS

Det er ingenting som tyder på at HPV-vaksine gir økt risiko for å utvikle syndromene POTS og CRPS.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette er konklusjonen etter en ny gjennomgang av de europeiske legemiddelmyndighetene.1

POTS (postural orthostatic tachycardia syndrome) kjennetegnes ved økning i hjertefrekvens når pasienten reiser seg fra liggende til stående stilling, ustabilt blodtrykk, tretthet, svimmelhet og besvimelser. CRPS (complex regional pain syndrome) er en tilstand som gir kroniske smerter i armer eller ben.

Det er komiteen for bivirkningsovervåking (PRAC) ved det europeiske legemiddelkontoret EMA som har foretatt en grundig gjennomgang av alle tilgjengelige data. Også en gruppe ledende eksperter har diskutert dataene og gitt råd i saken. Man har ikke funnet holdepunkter for at CRPS og POTS forekommer oftere hos vaksinerte enn i befolkningen generelt. Vi ber helsepersonell være oppmerksomme på symptomer hos unge jenter som har fått vaksine og melde bivirkninger til Folkehelseinstituttet.

Totalt har over 150.000 jenter fått HPVvaksine i Norge (tall fra Nasjonalt folkehelseinstitutt). Det er per i dag meldt om tre mulige tilfeller av POTS/CRPS etter vaksinering.

Les mer på Legemiddelverkets sider.

Kilder

Referanser

  1. Review concludes evidence does not support that HPV vaccines cause CRPS or POTS. European Medicines Agency. 05.11.15. www.ema.europa.eu