Nyhetsartikkel

Inhalasjonsspray på byttelisten fra 15. februar

For første gang blir inhalasjonsmedisiner mot astma byttbare i apotek. Dette åpner for at legemidlene kan inkluderes i trinnprisordningen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

På sikt vil dette bidra til en betydelig prisreduksjon.

Legemiddelverket har konkludert med at Flutikason Cipla inhalasjonsspray (125 mikrog/ dose og 250 mikrog/dose) er medisinsk likeverdig med Flutide inhalasjonsspray og at Salmeterol/fluticasone Cipla inhalasjonsspray (25 mikrog/125 mikrog/dose og 25 mikrog/250 mikrog/dose) er likeverdig med Seretide inhalasjonsspray.

  • Inhalasjonssprayene er medisinsk likeverdige og prinsippet for bruk er det samme
  • Inhalasjonssprayene fra Cipla og GSK kan bruke samme type inhalasjonskammer

Flere studier (både laboratoriestudier og kliniske studier) har vist at legemidlene er medisinsk likeverdige. Bioekvivalens er undersøkt i tråd med europeiske retningslinjer for produkter som inhaleres til lungene. Ansatte på apotek skal veilede pasienter ved medisinbytte og vil i tiden fremover veilede pasienten om bruk av inhalasjonslegemidler.

Leger bør informere pasienten om at apotek kan bytte til annen inhalasjonsspray.