Nyhetsartikkel

Insulin degludec (Tresiba) på blå resept for diabetes type 1

Insulin degludec er et langtidsvirkende insulin til subkutan administrasjon en gang daglig når som helst på dagen, fortrinnsvis på samme tidspunkt hver dag.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Legemiddelverket har sammenlignet effekt og bivirkninger av behandling med insulin degludec (Tresiba) med insulin glargin (Lantus). Vi mener legemidlene er like nok til at man kan vurdere kostnadseffektiviteten til Tresiba ved å kun se på forskjellen i kostnader. Fordi Novo Nordisk har valgt å senke prisen på Tresiba, er nå døgnkostnadene for behandling med insulin degludec på samme nivå som insulin glargin. Tresiba er derfor et kostnadseffektivt alternativ til pasienter som ikke oppnår behandlingsmål med NPH-insulin.

Refusjonsvilkår
180Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av:
  • Hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken eller
  • Store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll
181Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet.