Nyhetsartikkel

Kardiovaskulære bivirkninger ved testosteronbehandling?

Enkelte nye studier har funnet økt risiko for hjerteinfarkt ved testosteronbehandling av menn med testosteronmangel

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Enkelte nye studier har funnet økt risiko for hjerteinfarkt ved testosteronbehandling av menn med testosteronmangel, men resultatene spriker og flere studier har metodologiske svakheter som gjør det vanskelig å trekke sikre konklusjoner. I tillegg kan mangel på testosteron i seg selv øke risikoen.

Europeiske legemiddelmyndigheter1 har vurdert studiene og konkludert med at det ikke er entydig dokumentert at slik behandling gir økt risiko for kardiovaskulære hendelser.

Råd til leger:

  • Substitusjonsbehandling med testosteron er bare indisert når testosteronmangel er bekreftet både ved kliniske symptomer og laboratorieundersøkelser. Følg med på testosteronnivå, hemoglobin, hematokrit, leverfunksjon og lipidprofil
  • Ved behandling hos pasienter med høyt blodtrykk, må blodtrykket følges nøye
  • Behandlingen kan gi ødemer hos pasienter med nedsatt hjerte-, lever- eller nyre-funksjon og hos pasienter med koronar hjertesykdom
  • Det er begrenset erfaring med slik behandling hos menn over 65 år

Kilder

Referanser

  1. Pressemelding fra The European Medicines Agency 21.11.2014: No consistent evidence of an increased risk of heart problems with testosterone medicines. www.ema.europa.eu