Nyhetsartikkel

Klopidogrel på blå resept

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Klopidogrel har fått utvidet indikasjonsområde og utvidet refusjon.

Alle leger kan nå skrive klopidogrel på blå resept

Fra 1. desember 2016 har klopidogrel fått utvidet refusjon. Refusjonen var tidligere begrenset til akutt koronart syndrom (ustabil angina og akutt hjerteinfarkt), behandling før koronar intervensjon og stentbehandling. Klopidogrel kan nå skrives på blå resept også ved sekundærprofylakse etter iskemisk hjerneslag / TIA og som sekundærprofylakse ved etablert perifer arteriell sykdom.

Vilkårene som begrenset bruken til ett år og kravet om at resepten måtte komme fra sykehuslege er fjernet. Fra 1. desember 2016 skal alle resepter forskrives etter §2. Resepter forskrevet etter §3a før 1. desember har vanlig gyldighet.

Se fullstendige refusjonsregler på legemiddelsok.no