Nyhetsartikkel

Legemiddelgjennomgang

Pasienter som bruker mange legemidler, bør ha legemiddelgjennomgang minst en gang årlig

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Eldre behandles ofte for flere sykdommer og må derfor bruke mange legemidler samtidig. Det øker faren for bivirkninger og interaksjoner. For å sikre god behandling og forebygge pasientskader, bør pasienter som bruker mange legemidler ha en legemiddelgjennomgang (LMG). LMG bør gjennomføres ved endringer i pasientens tilstand, ved bytte av omsorgstilbud og ellers minst en gang i året.

Dette er en løpende oppgave for behandlende lege, og fastlegen har et særskilt ansvar. Det er innført takst i Normaltariffen (2ld) for arbeidet, og for å gjøre det enklere har Legemiddelverket laget en kort sjekkliste i tosidig A4-format.

Se Legemiddelverkets sjekkliste eller bestill ved å sende e-post til redaksjonen@legemiddelverket.no.