Nyhetsartikkel

Liraglutid, lixisenatid og eksenatid kan nå skrives direkte på blå resept i kombinasjon med insulin og metformin

Nå er det enklere å skrive ut GLP-analogene liraglutid (Victoza) og eksenatid (Byetta) på blå resept.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Noen pasienter med diabetes type 2 oppnår ikke tilstrekkelig sykdomskontroll ved bruk av metformin og basalinsulin. I denne situasjonen kan en GLP-1 analog (glukagonlignende peptide-1 reseptoragonist) være et alternativ til hurtigvirkende insulin.

Liraglutid (Victoza) og eksenatid (Byetta) kan nå også skrives direkte på blå resept i kombinasjon med metformin og insulin. Fra før har bare lixisenatid (Lyxumia) hatt refusjon for denne kombinasjonen. Det er samme vilkår for refusjon.

Refusjonsberettiget bruk

Behandling av diabetes type 2 i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene.

Refusjonsvilkår

198: Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose med: - kombinasjonen av metformin og sulfonylurea, eller - metformin alene dersom det er tungtveiende medisinske grunner for ikke å bruke sulfonylurea, eller – sulfonylurea alene dersom det er tungtveiende medisinske grunner for ikke å bruke metformin.