Nyhetsartikkel

Medisinsk cannabis

Helsedirektoratet kan nå godkjenne medisinsk bruk av cannabis

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Behandling med medisinsk cannabis innenfor dagens regelverk

Medisinsk cannabis er produkter med innhold av cannabisplante til medisinsk bruk. Både Helsedirektoratet og Legemiddelverket er enige om at det finnes en liten gruppe pasienter som kan ha nytte av lindrende behandling med medisinsk cannabis.

Det er bare spesialister i sykehus som kan søke om medisinsk cannabis. Det er ikke utarbeidet noen utfyllende liste over hvilke pasienter som er aktuelle for slik behandling. Det er legen, som etter en samlet vurdering, må begrunne hvorfor denne behandlingen er nødvendig. Det er nå laget en veileder som viser hvordan spesialister kan søke.

Legen må søke Helsedirektoratet om forskrivningsrett for «ulovlig narkotikum» (vanlig brev) og Statens legemiddelverk om godkjenningsfritak på fastsatt skjema (papirblankett eller e-resept).

Som hovedregel gjelder følgende krav:

  • Legen har konkludert med at pasienten kan ha nytte av behandling med medisinsk cannabis
  • Annen behandling (inkludert godkjente cannabisrelaterte legemidler) har ikke gitt tilstrekkelig effekt, er uegnet eller har gitt bivirkninger

Særlige forhold:

  • Ved alvorlig sykdom og hvor pasienten allerede har erfart god effekt av medisinsk cannabis, kan legen søke om å fortsette behandlingen, uten at pasienten først må forsøke andre godkjente legemidler

Når Helsedirektoratet har innvilget rekvireringsrett og Legemiddelverket har gitt godkjenningsfritak, er det apoteket som leverer produktet til pasienten.