Nyhetsartikkel

Meldinger fra leger

I 2015 mottok Legemiddelverket (via RELIS) 1063 bivirkningsmeldinger direkte fra leger. I tillegg mottok de 586 legemeldinger formidlet via legemiddelindustrien.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Legemiddelverket ønsker flere bivirkningsmeldinger direkte fra leger. Disse er av særlig stor verdi i arbeidet med å fange opp nye bivirkningssignaler og ivareta pasientsikkerheten ved legemiddelbruk. Meldinger via legemiddelindustrien inneholder ofte mindre informasjon, og det er vanskeligere å skaffe tilleggsopplysninger.

Ønsker elektronisk meldesystem

Det papirbaserte meldesystemet for leger er tungvint. Legemiddelverket har i flere år arbeidet for å få på plass et elektronisk system hvor bivirkningsmeldinger genereres direkte fra journalsystemer. Relevante opplysninger hentes fra journalen og settes sammen til en melding som legen kan sende direkte til RELIS.

Utvikling av nye IT-løsninger tar tid. Å få på plass et elektronisk meldesystem for helsepersonell er høyt prioritert på Legemiddelverket, men arbeidet forsinkes fordi det må prioriteres stramt mellom mange etterspurte utviklingsprosjekter i helsevesenet.

I mellomtiden ber Legemiddelverket leger om å melde bivirkninger til RELIS. Husk at mistanke er nok for å melde. Meld heller en gang for mye enn for lite!

Les bivirkningsrapporten her:legemiddelverket.no/aarsrapport-bivirkninger

Statens legemiddelverk
Tlf: 47 22 89 77 00
E-post: redaksjonen@legemiddelverket.no