Nyhetsartikkel

Meldinger fra pasienter

Meldeordningen for pasienter ble opprettet i 2010, og Legemiddelverket har mottatt totalt 1189 bivirkningsmeldinger. I 2014 var det en kraftig økning; 434 meldinger mot 193 året før.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Pasientene melder andre og mindre alvorlige bivirkninger enn helsepersonell. Dette kan skyldes at pasientene oppfatter bivirkningene som plagsomme, mens helsepersonell ikke vurderer disse bivirkningen som alvorlige nok til å meldes.

Hva melder pasientene?

De ti vanligst meldte bivirkningene fra pasienter var kvalme, tretthet, hodepine, svimmelhet, angst, øvre magesmerter, muskelsmerter, diaré, leddsmerter og depresjon.

Hvilke legemidler?

Mange pasientmeldinger gjelder bivirkninger etter bruk av smertestillende, legemidler for behandling av psykiske lidelser og vaksiner.

Hvem melder?

Kvinner (63 %) melder oftere enn menn og det er aldersgruppen 20 – 39 år som dominerer.

Pasientmeldingene supplerer meldingene fra helsepersonell og gir kjennskap til andre legemiddelrelaterte problemer. De er derfor nyttige bidrag i legemiddelovervåkingen.

Kilder

Referanser

  1. Fjermeros K, Werner MCF, Harg P, et al.. Melding av legemiddelbivirkninger fra pasienter 2010-13. Tidsskr for Nor legeforen 2015; 6 (135): 536-40. doi:10.4045/tidsskr.14.1388 DOI