Nyhetsartikkel

Metformin ved nedsatt nyrefunksjon

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Metformin kan øke risikoen for laktacidose og har inntil nylig vært kontraindisert hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Etter nøye vurdering har europeiske legemiddelmyndigheter konkludert med at også pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (GFR=30–59 ml/min) kan bruke metformin. Dette er i tråd med anbefalingen i Helse- direktoratets nye retningslinje for diabetes.

Råd til leger

  • Pasientens nyrefunksjon (eGFR) bør bestemmes før start av behandling og deretter måles årlig.
  • Ved nedsatt nyrefunksjon bør dosen reduseres i tråd med oppdaterte doseringsanbefalinger
  • Gi pasienten råd om å seponere metformin noen dager ved akutt dehydrering
  • Metformin skal fortsatt ikke brukes av pasienter med GFR<30 ml/min.

Nasjonal retningslinje for diabetes og nye refusjonsregler

Metformin er førstevalget når pasienter med diabetes type 2 trenger blodsukkersenkende legemidler. Ved behov for to legemidler anbefales tillegg av enten sulfonylurea (fortrinnsvis glimepirid), DPP-4-hemmer (fortrinnsvis sitagliptin), SGLT-2-hemmer (fortrinnsvis empagliflozin), GLP-1 analog (fortrinnsvis liraglutid eller lixisenatid) – eller basalinsulin.

Vilkårene for refusjon er endret i tråd med retningslinjen: Dersom pasienten ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin, kan du kombinere metformin med ett av de anbefalte andrevalgene.

Kilder

Referanser

  • Use of metformin to treat diabetes now expanded to patients with moderately reduced kidney function: European Medicines Agency 2016
  • Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 2016. Helsedirektoratet.no
  • Legemiddelverket, refusjonssøk. legemiddelsok.no