Nyhetsartikkel

Mirabegron skal ikke brukes av pasienter med meget høyt blodtrykk

Mirabegron (Betmiga) brukes som symptomatisk behandling ved urgeinkontinens. Preparatet kan medføre forhøyet blodtrykk.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Behandling med mirabegron (Betmiga) har ført til alvorlig hypertensjon hos enkelte pasienter. Det er også meldt om tilfeller av hjerneslag og hjerteinfarkt. Europeiske legemiddelmyndigheter har derfor konkludert med at mirabegron ikke skal brukes ved alvorlig ukontrollert høyt blodtrykk.1

Mirabegron representerer et nytt behandlingsprinsipp ved overaktiv blære, og kan være et alternativ til antikolinerge legemidler som ofte er uegnet hos eldre.2

Råd til leger

  • Pasienter med systolisk blodtrykk over 180 mmHg eller diastolisk blodtrykk over 110 mmHg skal ikke bruke mirabegron
  • Mål blodtrykket før behandlingsstart og jevnlig under behandlingen
  • Seponer mirabegron dersom pasienten utvikler alvorlig hypertensjon
  • Gjør interaksjonsanalyse med pasientens øvrige legemidler
  • Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion

Vanlige bivirkninger ved bruk av mirabegron er takykardi (1/100) og urinveisinfeksjon (3/100). Mirabegron metaboliseres av CYP3A4 og CYP2D6 og kan gi høyere konsentrasjon av metoprolol. Mirabegron kan også gi økt konsentrasjon av substrater for P-glykoprotein som digoksin og dabigatran.3

Preparatomtalen og pakningsvedlegget er oppdatert, og det er sendt «Kjære helsepersonellbrev» til allmennpraktikere, gynekologer, urologer og geriatere.

Les Legemiddelverkets legemiddelanmeldelse av mirabegron i «Nytt om legemidler» i Tidsskriftet nr. 18/14, og se mer på Legemiddelverkets sider.

Kilder

Referanser

  1. «Kjære helsepersonell-brev», sendt 04.09.2015 www.legemiddelverket.no
  2. Betmiga. EPAR summary for the Public. European Medicines Agency. Sist oppdatert desember 2012 www.ema.europa.eu
  3. Preparatomtale Betmiga. European Medicines Agency www.ema.europa.eu