Nyhetsartikkel

Naloksegol (Moventig) på blå resept

Naloksegol fikk forhåndsgodkjent refusjon 1. desember 2015 til behandling av opioidindusert forstoppelse hos voksne pasienter som har utilstrekkelig effekt av laksantia.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Naloksegol er en oral my-opioid reseptorantagonist som reduserer forstoppelsen ved å blokkere opioidreseptorer i tarmen. Siden naloksegol ikke passerer blod-hjernebarrieren, påvirkes ikke den smertestillende effekten av morfin og lignende legemidler.

Anbefalt dosering er en tablett daglig.

Refusjonsberettiget bruk

Behandling av opioidindusert forstoppelse hos voksne pasienter når respons på vanlig avførende behandling ikke har vært tilstrekkelig.

Refusjonsvilkår

136Refusjon ytes selv om legemidlet brukes i mindre enn tre måneder
200Refusjon ytes kun til pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av vanlig avførende behandling med eksempelvis tabletter, stikkpiller eller klyster
221Forstoppelse skal være indusert av et opioid som pasienten får dekket etter refusjonskode -71