Nyhetsartikkel

Nødprevensjon for kvinner som bruker leverenzym-induserende legemidler

Noen legemidler kan føre til at effekten av nødprevensjon ikke blir som forventet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Plasmanivået av levonorgestrel reduseres ved samtidig bruk av leverenzyminduserende legemidler, hovedsakelig legemidler som induserer enzymaktiviteten til CYP3A41. Dette kan redusere effekten av nødprevensjon med levonorgestrel.

Kvinner som trenger nødprevensjon og som har brukt leverenzyminduserende legemidler i løpet av de siste fire ukene, bør bruke nødprevensjon uten levonorgestrel, som innsetting av kopperspiral. Hvis dette ikke er mulig, kan kvinnen ta dobbel dose levonorgestrel (3 mg istedenfor 1,5 mg Norlevo) for å kompensere for reduksjon i plasmanivå av levnorgestrel2. Det er ikke et alternativ å bruke nødprevensjon med ulipristal (EllaOne), fordi også ulipristal interagerer med leverenzyminduserende legemidler.

Eksempler på leverenzyminduserende legemidler:

  • Epilepsimidler som karbamazepin, primidon og fenytoin
  • Tuberkuloselegemidler som rifampicin og rifabutin
  • HIV-legemidler som ritonavir og efavirenz
  • Soppinfeksjonsmidler som griseofulvin
  • Johannesurt (hyperikum perforatum)

Bruk av enkelte leverenzyminduserende legemidler under graviditet har blitt knyttet til fosterskader. Det er derfor viktig å sørge for god prevensjon for kvinner som bruker disse legemidlene og utelukke svangerskap etter bruk av nødprevensjon.

Kilder

Referanser

  1. Carten, M.L, et al. Pharmacokinetic interactions between the hormonal emergency contraception, levonorgestrel (Plan B), and Efavirenz. Infect Dis Obstet Gynecol, 2012, 2012:s.137-192
  2. The European Medicines Agency: Levonelle 1500 microgram and associated names. 27. May 2016.