Nyhetsartikkel

Ny veileder for de nye antikoagulasjonsmidlene

Gir konkrete og oppdaterte råd ved forskrivning av dabigatran (Pradaxa), rivaroksaban (Xarelto) og apiksaban (Eliquis).

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Veilederen gir oppdaterte råd til leger som forskriver antikoagulasjonsmidlene dabigatran (Pradaxa), rivaroksaban (Xarelto) og apiksaban (Eliquis).

Den foreligger i en lang og en kort versjon, og gir mest mulig konkrete svar på spørsmål leger har ved bruk av disse legemidlene. Veilederen er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med Legemiddelverket, og med bistand fra en bredt sammensatt rådgivende spesialistgruppe.

Se helsedirektoratet.no/publikasjoner