Nyhetsartikkel

Nye legemidler til behandling av hepatitt C

I 2014 og 2015 kom flere nye legemidler mot kronisk hepatitt C på markedet i Norge.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Disse legemidlene tas peroralt, gir lite bivirkninger og gjør de fleste pasientene virusfrie. Hver behandling koster mellom 500 000 – 700 000 kroner. Legemiddelverket har konkludert med at dette er kostnadseffektiv behandling for de fleste pasienter.1 Kostnadene medfører at bare de sykeste får tilbud om denne behandlingen foreløpig.

Kronisk hepatitt C forårsakes av hepatitt C-virus. Mellom 20 000 og 30 000 norske pasienter er smittet og 70–80 % av disse har kronisk hepatitt C. Ubehandlet kan sykdommen føre til levercirrhose, leverkreft og behov for levertransplantasjon. Det er identifisert seks ulike genotyper; GT 3 er den vanligste i Norge (50 %), fulgt av GT 1 (40 %) og GT 2 (10 %).

Tidligere har kronisk hepatitt C blitt behandlet med pegylert interferon og ribavirin, med eller uten tillegg av en proteasehemmer. En stor andel av pasientene blir varig virusfrie også med denne behandlingen, men interferon gir ofte plagsomme bivirkninger. Med de nye legemidlene mot hepatitt C kan man nå tilby behandling uten bruk av interferon. Behandlingen tar for de fleste cirka 12 uker.

Direktevirkende antivirale legemidler mot hepatitt C i Norge:
Handelsnavn Virkestoff
Sovaldi Sofosbuvir
Olysio Simeprevir
Daklinza Daklatasvir
Harvoni Ledispavir og sofosbuvir
Viekirax Ombitasvir, paritaprevir og ritonavir
Exviera Dasabuvir

Legemiddelverket har vurdert kostnadseffektiviteten av de nye legemidlene ved å sammenligne dem med hverandre og med tradisjonell behandling med interferon.

For de fleste pasientene gir de nye antivirale legemidlene større sannsynlighet for å oppnå virusfrihet enn bruk av interferon og ribavirin. Pasientene vil dermed i mindre grad utvikle leversvikt eller kreft, eller ha behov for transplantasjon. I analysene har Legemiddelverket antatt at effekten av de ulike interferonfrie behandlingsalternativene er omtrent lik.

Legemiddelverket anbefaler blå resept til følgende behandlinger:
Genotype 1
Harvoni eller Viekirax/Exviera
Genotype 2
Interferon og ribavirin til pasienter < 40 år uten cirrhose.
Sovaldi + ribavirin til pasienter > 40 år og/eller med cirrhose og/eller som er uegnet for interferon.
Genotype 3
Interferon og ribavirin til pasienter < 40 år uten cirrhose. Harvoni + ribavirin til pasienter > 40 år og/eller med cirrhose og/eller som er uegnet for interferon.
Sovaldi + interferon og ribavirin til pasienter > 40 år og/eller med cirrhose.

Legemiddelverkets anbefalinger er i tråd med overordnede anbefalinger i Legeforeningens veileder.2

Fordi det er utilstrekkelige data og gjelder svært få pasienter i Norge, er kostnadseffektiviteten av nye antivirale legemidlene ikke vurdert for genotypene 4–6.

Anbefalingene er basert på maksimalpris for legemidlene. Eventuelle rabatter og nye studiedata kan påvirke anbefalingene.

Kilder

Referanser

  1. Helseøkonomiske vurderinger av de nye hepatitt-C-legemidlene. Statens Legemiddelverk 24.04.2015 www.legemiddelverket.no
  2. Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt C. NFIM fagnett, NFMM OG NGF. Mars 2015 www.hepatittfag.no