Nyhetsartikkel

Økt innsats mot legemiddelmangel

Legemiddelmangel er et økende problem og det er blitt stadig mer krevende å takle ulike mangelsituasjoner. I 2015 ble det meldt om 141 tilfelller, det høyeste antallet noensinne i Norge.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Helseforetakene øker nå innsatsen for å hindre og forebygge legemiddelmangel. Målsettingen er at ingen pasienter skal bli skadelidende på grunn av mangelsituasjoner.

Oslo Universitetssykehus (OUS) skal være sentralt i sykehusenes arbeid, og får derfor flere ressurser. I løpet av 2016 skal sykeshuset ha to leger og to farmasøyter i 50 % stillinger, som jobber med legemiddelmangel.

I Legemiddelverkets nye strategi er trygg legemiddelforsyning fremhevet som et satsningsområde. I vårt arbeid for å redusere konsekvensene av legemiddelmangel vil vi samarbeide tett med OUS.

Se oversikt over mangelsituasjoner og råd til helsepersonell på legemiddelverket. no/legemiddelmangel