Nyhetsartikkel

Olodaterol (Striverdi) på blå resept

Olodaterol inhalasjonsspray brukes som vedlikeholdsbehandling ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Legemidlet er en LABA (langtidsvirkende beta-2 agonist) og virker bronkodilaterende og lindrer symptomer hos voksne pasienter med KOLS.

Refusjon gis til pasienter med moderat til alvorlig KOLS (FEV1 mindre enn 80 % av forventet verdi).

  • Diagnosen må være verifisert ved spirometri
  • Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres

Anbefalt dosering er 5 mikrogram gitt som to sprayer fra Respimat inhalator én gang daglig.