Nyhetsartikkel

Opioider ved langvarige smerter

Legemiddelverket kommer med nye retningslinjer i fjerde kvartal 2016.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Helsedirektoratet har bestemt at fastleger skal kunne søke om individuell stønad til bruk av opioider ved langvarige ikke-maligne smerter1.

Dette gjelder for døgndoser opp til 100 mg morfinekvivalenter der pasienten har en avklart smertetilstand. For døgndoser over 100 mg morfinekvivalenter og ved uavklart smertetilstand, må søknaden sendes av spesialist ved smerteklinikk.

Helsedirektoratet vil bestemme endelig tidspunkt for innføring av nytt regelverk for opioider. Dagens spesialistkrav gjelder inntil endringen trer i kraft.

Ved palliativ behandling i livets sluttfase kan alle leger (som nå) skrive opioider direkte på blå resept (Refusjonskode -90 «Palliativ behandling i livets sluttfase»).

Kilder

Referanser

  1. Helfo.no helfo.no