Nyhetsartikkel

På utenlandsreise med narkotiske legemidler

Noen legemidler er oppført på narkotikalisten. Dette kan være sterke smertestillende, beroligende midler og sovemidler. Her kan du lese reglene som gjelder når disse medisinene skal medbringes til utenlandet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Fra 1. januar 2016 gjelder følgende regler for legemidler med virkestoff som står på narkotikalisten (sterke smertestillende, beroligende midler og sovemidler).

Det viktigste:

Pasienten må kunne dokumentere at legemidlet er til personlig bruk (etiketten på pakningen, resept, legeerklæring eller en Schengen-attest).

Hvor mye kan pasienten ta med?

Reiser ut av Norge

Den generelle regelen er at pasienten kan ta med en mengde som tilsvarer én måneds forbruk.

Ved reiser utenfor Schengen-området kan pasienter ta med narkotiske legemidler for mer enn én måneds forbruk dersom de har legeerklæring. Det er ikke lenger nødvendig å søke Legemiddelverket om tillatelse ved slike reiser, men det er viktig å undersøke hvilke regler som gjelder ved innreise i det landet man skal til.

Reiser til Norge (pasienter med folkeregistrert adresse i Norge)

Pasienten kan ta med legemidler som er kjøpt i utlandet som tilsvarer én ukes forbruk. Dette er innskjerpet for å redusere muligheten til å ta med narkotiske legemidler for videresalg og misbruk. Med legeerklæring fra Norge kan pasienten ta med en mengde som tilsvarer én måneds forbruk.

Pasienten kan returnere med legemidler som er kjøpt i Norge tilsvarende én måneds forbruk (originalemballasje og apoteketikett).

Reiser til Norge (dersom pasienten er utenlandsk borger)

Pasienten kan ta med narkotiske legemidler for inntil én måneds forbruk. Ved behov kan Legemiddelverket gi tillatelse til å ta med større mengder.