Nyhetsartikkel

Procoralan på blå resept ved hjertesvikt

Procoralan (ivabradin) er godkjent til bruk ved stabil angina pectoris og hjertesvikt, men har kun refusjon ved hjertesvikt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ivabradin påvirker sinusknuten og senker pulsen. I kliniske studier har ivabradin gitt redusert dødelighet og sykelighet hos pasienter med hjertesvikt som har økt hvilepuls og utilstrekkelig effekt av betablokker. Ved hjertesvikt kan ivabradin gis til pasienter i NYHA-klasse II-IV med hjertefrekvens over 75 som tillegg til standardbehandling (betablokker og ACE-hemmer eller angiotensinreseptorblokker) eller til pasienter som ikke kan bruke betablokker.

Ivabradinbehandling bør bare startes av leger som har erfaring med hjertesviktpasienter. Doseringsanvisning, kontraindikasjoner og forsiktighetsregler må følges nøye. Man må være oppmerksom på at ivabradin kan gi betydelig reduksjon av hjertefrekvensen hos noen pasienter.

Refusjonsberettighet bruk

Behandling av stabil, kronisk hjertesvikt i NYHA klasse II til IV med systolisk dysfunksjon, hos pasienter i sinusrytme som har en puls på 75 slag/minutt, i kombinasjon med standardbehandling inkludert behandling med betablokkere, eller når behandling med betablokkere er kontraindisert eller ikke tålt.