Nyhetsartikkel

Refusjon for rivaroksaban (Xarelto) ved akutt koronarsyndrom

Xarelto er indisert etter akutt koronarsyndrom administrert sammen med andre blodfortynnende midler

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Refusjonsberettiget bruk tilsvarer indikasjonen:

Xarelto administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA) alene, eller sammen med ASA og klopidogrel eller tiklopidin, er indisert til forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter etter hendelser med akutt koronarsyndrom med forhøyede verdier av biomarkører for hjertet.

Doseringen er 2,5 mg to ganger daglig.

Valg av antitrombotisk behandling i forbindelse med koronarsyndrom (AKS) vil blant annet avhenge av om pasienten får invasiv behandling (PCI). Etter gjennomført PCI (med stent) anbefales ofte dobbelt platehemning med acetylsalisylsyre i kombinasjon med prasugrel eller ticagrelor.

Rivaroksaban er ikke godkjent til bruk sammen med prasugrel eller ticagrelor. Ved behandling av AKS er oppstart med rivaroksaban en oppgave for spesialister.