Nyhetsartikkel

Reklamemøter med eksterne foredragsholdere

Legemiddelfirmaer som bruker eksterne foredragsholdere på reklamemøter, er ansvarlig for at møtet totalt sett gir et balansert bilde av legemidlets fordeler og ulemper.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Reklamen skal være nøktern og saklig, i tråd med preparatomtalen og bidra til rasjonell bruk av legemidlet.

Firmaet må korrigere

Legemiddelverkets tilsyn med reklamemøter har dokumentert at enkelte innleide foredragsholdere formidler informasjon som ikke er i tråd med preparatomtalen.

Eksempler på dette kan være:

  • å anbefale bruk utenfor godkjent indikasjon
  • å anbefale arrangørens produkt fremfor andre (uten at det er grunnlag for dette i preparatomtalen)
  • å fremheve de positive egenskapene legemidlet har uten å belyse bivirkninger og forsiktighetsregler i samme grad

I slike tilfeller må legemiddelfirmaet korrigere informasjonen. Dersom firmaet unnlater å korrigere slik informasjon, kan Legemiddelverket forby den aktuelle reklamen og pålegge firmaet å sende en rettelse til alle som var på møtet.

Fire spørsmål du kan stille til foredragsholder:

  1. Er det vist at bruk av legemidlet gir mindre sykdom og død enn placebo?
  2. Er det vist at legemidlet gir mindre sykdom og død enn andre legemidler?
  3. Er forskjellene i effekt betydningsfulle i praksis?
  4. Er det gjort studier som har avklart sikkerhet ved langtidsbruk?

Vil du lese mer? Se Reklamemøter med eksterne foredragsholdere på Legemiddelverkets nettsider