Nyhetsartikkel

Risiko for manglende effekt av leuprorelin (Eligard)

Leuprorelin er et legemiddel (syntetisk GnRH agonist) mot hormonfølsom prostatakreft i avansert stadium og settes med sprøyte. Fremgangsmåten for å blande væsken og pulveret i sprøyten er komplisert. Det er meldt om manglende effekt fordi dette ikke er gjort på riktig måte.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det er avgjørende for behandlingen at blandingsprosedyren følges nøye. Feil kan få svært alvorlige konsekvenser for pasienten.

Råd til leger:

  • Følg instruksjonen i preparatomtalen og pakningsvedlegget
  • Klargjør blandingen når produktet holder romtemperatur
  • Mål testosteronnivåene ved mistanke om feil administrering
  • Meld mistanke om bivirkning som følge av feil administrering til RELIS: relis.no/meldeskjema

Produsenten arbeider med å forenkle tilberedning og administrering av legemidlet.