Nyhetsartikkel

Rydd opp etter deg! Alle leger har ansvar for å oppdatere reseptformidleren

E-resept skal bidra til å forenkle forskrivningen og bedre pasientsikkerheten, men det er avdekket flere alvorlige utfordringer.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ikke alle leger tar ansvar for å oppdatere reseptformidleren. Dette kan ha alvorlige følger.

Utfordringer i e-resept

Seponerte legemidler og dobbeltforskrivninger av samme virkestoff blir liggende som gyldige resepter i reseptformidleren:

  • Pasientene får utlevert feil legemidler med fare for bivirkninger, interaksjoner og terapisvikt
  • Feilene i reseptformidleren overføres til Kjernejournal

Reseptformidleren skal til enhver tid vise gyldige resepter på alle legemidler pasienten skal bruke. Det krever at legen åpner reseptformidleren og oppdaterer innholdet ved hver forskrivning.

Huskeliste for bruk av e-resept

  • Åpne reseptformidleren hver gang du skriver en ny resept til pasienten
  • Tilbakekall resepter på legemidler som skal seponeres
  • Tilbakekall dobbeltforskrivninger av samme virkestoff

Åpning av reseptformidleren krever pasientsamtykke. Det kan være en praktisk utfordring. I sykehus bør samtykke innhentes ved innleggelse og synliggjøres i journal, kurve og forskrivningsprogram.

Pasienten får ikke lenger papirresepter, men kan kontrollere gyldige resepter i mineresepter.no ved hjelp av elektronisk ID. Det kan være en utfordring for mange. Skriv derfor ut et nytt eksemplar av pasientens liste over legemidler i bruk (LIB) når det er gjort endringer i reseptformidleren.