Nyhetsartikkel

Safinamid - ikke forhåndsgodkjent refusjon

Safinamid - avslag på forhåndsgodkjent refusjon

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Safinamid (Xadago) innvilges ikke forhåndsgodkjent refusjon til behandling av voksne pasienter med idiopatisk Parkinsons sykdom (PD). Legemiddelverket mener at det ikke er kostnadseffektiv behandling1.

Safinamid er et nytt legemiddel til behandling av voksne med Parkinsons sykdom. Safinamid gis som tilleggsbehandling til en stabil dose av levodopa (L-dopa), eller i kombinasjon med andre PD-legemidler, hos pasienter med fluktuasjoner i middels til sent stadium.

Legemiddelverket har vurdert nytten og kostnadene ved å ta i bruk safinamid og har konkludert med at det ikke har bedre effekt eller bivirkningsprofil enn komparatoren rasagilin (Azilect). Kostnadene ved bruk av safinamid er høyere enn rasagilin. Legemiddelverket mener derfor at safinamid ikke oppfyller kriteriene for forhåndsgodkjent refusjon ved behandling av Parkinsons sykdom.

Kilder

Referanser

  1. Legemiddelverkets refusjonsrapport for safinamid (Xadago), legemiddeleverket.no