Nyhetsartikkel

SGLT2-hemmere: Nye anbefalinger for å redusere risikoen for diabetisk ketoacidose

Diabetisk ketoacidose kan oppstå under behandling med SLGT2-hemmere.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Europeiske legemiddelmyndigheter har konkludert med at diabetisk ketoacidose i sjeldne tilfeller kan oppstå under behandling med SGLT2-hemmere, som er en type blodsukkersenkende legemidler.1 Det er meldt om alvorlige og livstruende tilfeller hos pasienter med diabetes type 2. Hos mange av disse pasientene var blodsukkeret bare moderat forhøyet.

Symptomer på ketoacidose er kvalme, oppkast, nedsatt matlyst, magesmerter, tørste, rask pust, acetonlukt, forvirring, uttalt slapphet og døsighet.

I Norge markedsføres følgende SGLT2-hemmere: Dapagliflozin (Forxiga), dapagliflozin/ metformin (Xigduo), empagliflozin (Jardiance) og empagliflozin/metformin (Synjardy).

Råd til leger:

  • SGLT2-hemmere skal bare brukes ved diabetes type 2
  • Informer pasienten om symptomer på ketoacidose
  • Mistenk ketoacidose hos pasienter som bruker SGLT2-hemmere og har symptomer på acidose selv om blodsukkeret er normalt
  • Ved mistenkt eller bekreftet ketoacidose skal behandling med SGLT2-hemmer avsluttes
  • Vurder om pasienten har risikofaktorer for ketocaidose; som lav insulinproduksjon, plutselig reduksjon av insulindose, økt behov for insulin (ved sykdom, kirurgi, høyt forbruk av alkohol), mangelfull ernæring eller tilstander med dehydrering
  • Stopp behandling med SGLT2-hemmer midlertidig hos pasienter som legges inn på sykehus for større kirurgiske inngrep eller for alvorlig sykdom

Kilder

Referanser

  1. European Medicines Agency 12.02.2016: SGLT2 inhibitors: PRAC makes recommendations to minimise risk of diabetic ketoacidosis