Nyhetsartikkel

Spar pasient og samfunn for store summer - begrens reservasjon mot generisk bytte i apotek

Generisk bytte er trygt, og sparer både pasient og samfunn for betydelige utgifter.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Generisk bytte i apotek ble innført i 2001. Ordningen innebærer at apoteket skal tilby kunden den billigste medisinen når det finnes flere likeverdige alternativer. Legen kan reservere mot bytte dersom det er gode medisinske grunner hos den enkelte pasienten som taler mot bytte. Pasienten kan også avslå tilbud om bytte på apoteket. I det første tilfelle dekker HELFO merutgiften, i det siste må pasienten betale prisforskjellen.

To eksempler:

(1) Legen skriver «blå resept» på 100 tabletter Zyrtec 10 mg uten å reservere mot bytte:

  • Apoteket tilbyr kunden en pakke med 100 tabletter cetirizin 10 mg fra en annen produsent til trinnpris (kr 71,50). Pasienten betaler en egenandel på 39 % av beløpet (kr 27,90), mens HELFO dekker resten (43,60). Dersom pasienten har frikort dekker HELFO hele beløpet.

(2) Legen skriver «blå resept» på 100 tabletter Zyrtec 10 mg og reserverer mot bytte:

  • Apoteket tilbyr kunden 100 tabletter Zyrtec 10 mg og kan kreve maksimalpris (kr 450,50). Pasienten betaler en egenandel på 39 % av beløpet (kr 175,70), mens HELFO dekker resten (kr 274,80). Dersom pasienten har frikort dekker HELFO hele beløpet.

Norske leger sier nei til bytte av Zyrtec i 11 % av tilfellene. Dette gir en årlig merkostnad på 17 millioner kroner1.

Også enkelte andre legemidler som Lipitor, Atacand, Nexium og Cipralex har særlig stor andel legereservasjon. Det er vanskelig å forstå hvorfor disse legemidlene skal ha høyere reservasjonsandel enn andre legemidler. Merutgiften ved å si nei til bytte varierer mellom ulike legemidler, men de totale kostnadene er betydelige. Nylig publiserte Apotekforeningen en rapport som viser at legereservasjoner medfører en årlig merutgift for det offentlige på 199 millioner1. Tilsvarende er pasienten villige til å betale 86 millioner for å unngå bytte til billigste produkt med samme virkestoff.

I gjennomsnitt reserverer norske leger mot bytte i rundt 8 % av forskrivningene på blå resept. Vi kjenner ikke alle årsakene, men én begrunnelse kan være at pasienten på grunn av alder eller svekket helse kan miste oversikten når de må forholde seg til pakninger og tabletter som stadig skifter navn og utseende.

Råd til leger

  • Informer pasientene om at generisk bytte er trygt
  • Begrens reservasjon til velbegrunnede tilfeller
  • Velg generisk forskrivning i ditt EPJ-system
  • Kontroller at reseptformidleren bare inneholder legemidler pasienten skal bruke
  • Sørg for fullstendig informasjon om hvert legemiddel i reseptformidleren og på pasientens medisinliste (LIB) - virkestoff, legemiddelform, styrke, dosering og bruksområde.

Kilder

Referanser

  1. Apotekforeningen, apotek.no 30.05.2016: www.apotek.no/Default.aspx?ID=6918&PID=2 4093&M=NewsV2&Action=1&NewsId=1588 (2016-06-20)