Nyhetsartikkel

Stabilt forbruk av reseptfri paracetamol

Halvparten av all reseptfri paracetamol selges nå i dagligvare. Likevel har den reseptfrie bruken ikke økt de siste årene

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Derimot har vi sett en markant økning i salget av reseptbelagt paracetamol1. Det er en ønsket utvikling at paracetamol brukes framfor andre smertestillende, som for eksempel NSAIDs.

Totalt salg av paracetamol og salg av paracetamol i reseptfrie pakninger (DDD/1000 innbyggere/døgn) i perioden 2004-2013
Totalt salg av paracetamol og salg av paracetamol i reseptfrie pakninger (DDD/1000 innbyggere/døgn) i perioden 2004-2013

Läkemedelsverket i Sverige har foreslått å fjerne paracetamoltabletter fra butikkene fordi det har vært en økning i antall henvendelser om forgiftning til Giftinformationscentralen. Det er ikke vist at salg i butikk har ført til flere alvorlige forgiftninger eller dødsfall i Norge. Med dagens kunnskap er det derfor ikke grunnlag for å gjennomføre ytterligere restriksjoner på salget av paracetamol2.

Ønsker du å lese mer? Se www.legemiddelverket.no

Kilder

Referanser

  1. Legemiddelforbruket i Norge 2009 – 2013. Folkehelseinstituttet, 2014. www.fhi.no
  2. Rimul GF, Kormeset PO, Jacobsen D, et al. Fortsatt salg av paracetamol i butikk. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 316-7. doi:10.4045/tidsskr.14.1563 DOI