Nyhetsartikkel

Stabilt forbruk av reseptfri paracetamol

Halvparten av all reseptfri paracetamol selges nå i dagligvare. Likevel har den reseptfrie bruken ikke økt de siste årene

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Derimot har vi sett en markant økning i salget av reseptbelagt paracetamol1. Det er en ønsket utvikling at paracetamol brukes framfor andre smertestillende, som for eksempel NSAIDs.

Totalt salg av paracetamol og salg av paracetamol i reseptfrie pakninger (DDD/1000 innbyggere/døgn) i perioden 2004-2013
Totalt salg av paracetamol og salg av paracetamol i reseptfrie pakninger (DDD/1000 innbyggere/døgn) i perioden 2004-2013

Läkemedelsverket i Sverige har foreslått å fjerne paracetamoltabletter fra butikkene fordi det har vært en økning i antall henvendelser om forgiftning til Giftinformationscentralen. Det er ikke vist at salg i butikk har ført til flere alvorlige forgiftninger eller dødsfall i Norge. Med dagens kunnskap er det derfor ikke grunnlag for å gjennomføre ytterligere restriksjoner på salget av paracetamol2.

 

Kilder

Referanser

  1. Legemiddelforbruket i Norge 2009 – 2013. Folkehelseinstituttet, 2014. www.fhi.no
  2. Rimul GF, Kormeset PO, Jacobsen D, et al. Fortsatt salg av paracetamol i butikk. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 316-7. doi:10.4045/tidsskr.14.1563 DOI