Nyhetsartikkel

Strengere regler for privatimport av legemidler

Fra 1. oktober kan postforsendelser med legemidler fra utlandet bli stoppet og destruert av Tollvesenet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hensikten med et strengere regelverk er å hindre feil bruk og beskytte forbrukere mot falske og ulovlige legemidler.

Legemiddelverket anbefaler at forbrukere generelt er forsiktige med å handle legemidler på nettet, fordi mange av «apotekene» driver ulovlig. Faren er stor for at legemidlene er falske og ikke inneholder det som står på pakningen. Dosene kan være for lave slik at man ikke oppnår effekt, eller for høye med risiko for alvorlige bivirkninger.

Få unntak

Det nye regelverket tillater kun import av legemidler fra EU/EØS-land som er reseptfrie og godkjent i Norge (med norsk pakningsvedlegg og tekst på pakningen).1 I praksis betyr dette at det er svært få legemidler som kan importeres av privatpersoner.

Dersom du mener at din pasient trenger et legemiddel som ikke er på det norske markedet, kan du søke om godkjenningsfritak. Det er fortsatt lov å ha med legemidler til eget bruk på reise.

Ny ordning for nettapotek

For å bekjempe ulovlige nettapotek har europeiske legemiddelmyndigheter innført nasjonale registreringsordninger.

Oversikt over lovlige norske nettapotek finner du her: legemiddelverket.no/nettapotek

Kilder

Referanser

  1. Forskrift om endring i forskrift om tilvirkning og import av legemidler. FOR-2013-11-07-1303 lovdata.no