Nyhetsartikkel

Svar på julenøtt om legemiddelgjennomgang

Legemiddelverket takker for svar og kommentarer til deres lille julenøtt om legemiddelgjennomgang i Nytt om Legemidler (NYL) nr. 23/24.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Formålet var å vekke interessen for tiltaket og minne om noen banale, men vanlige feil. Oppgavene og NYLs knappe format gjør at «fasiten» også blir summarisk. Se juleutgaven for pasienthistorie og oversikt over legemidler.

Vår vurdering av pasientene:
Kvinne 76 med hjertesvikt etter infarkt:
Voltaren (diklofenak) er kontraindisert ved hjerte- og karsykdom på grunn av økt risiko for arterielle tromber. Generelt gir NSAIDs økt blødningsfare i kombinasjon med platehemmere. NSAIDs kan forverre hjerte- og nyresvikt og kombinasjon med ACE-hemmere og ARB øker denne risikoen. Kneartrosen kan behandles med Paracetamol, lokale kortikosteroid-injeksjoner, tilpasset fysisk aktivitet og eventuelt protesekirurgi.
Mann 88 med moderat Alzheimer:
Haldol (haloperidol) og andre nevroleptika gir alvorlige bivirkninger og har tvilsom effekt på uro hos eldre og demente. Vallergan (alimemazin) har antikolinerg effekt som svekker effekten av Aricept (donepezil) og kan gi svekket kognisjon og forvirring. Paracetamol og miljøtiltak kan ha gunstig effekt på søvn og uro hos demente. Effekt og bivirkninger av Aricept bør evalueres regelmessig.
68 år gammel kvinne med diabetes type 2:
eGFR: 30 tilsier moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Metformin er kontraindisert på grunn av risiko for alvorlig laktacidose. Alternativ peroral behandling eller insulinbehandling er påkrevet. Pradaxa (dabigatran) er kontraindisert på grunn av alvorlig blødningsfare. Hun skal fortsatt ha antikoagulasjon (CHA2DS2VASc: 4) i form av warfarin.
78 år gammel mann med angst og ryggsmerter:
Kombinasjon av diazepam, zopiklon og opioid har trolig bidratt til fallet. Tramadol gir risiko for serotoninergt syndrom i kombinasjon med escitalopram. Nedtrapping og seponering av diazepam, zopiklon og tramadol bør vurderes. Gi paracetamol mot smerter. Fysisk aktivitet og sosial stimulering kan bedre ryggsmerter og depresjon. Melatonin eller en liten dose oxazepam (kort halveringstid) mot søvnvansker kan forsøkes.

Vinner: NYL-redaksjonen gratulerer Mari Brox som vinner av vårt gavekort. Mari er fastlege og sykehjemslege i Sømna kommune.