Nyhetsartikkel

Tiotropium (Spiriva) på blå resept for astma

Tiotropium er en langtidsvirkende muskarinreseptor-antagonist, og kan være et godt alternativ ved bivirkninger av beta 2-agonister, eller ved inadekvat kontrollert sykdom ved standardbehandling.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I kliniske studier er det vist at tiotropium i kombinasjon med grunnbehandling (høydose inhalasjonskortikosteroider og langtidsvirkende β2-agonister) gir færre alvorlige forverringer og en beskjeden forbedring av lungefunksjon sammenlignet med grunnbehandling alene.

Legemiddelverket har vurdert at det er kostnadseffektivt å bruke tiotropium i kombinasjon med grunnbehandling hos pasienter med alvorlig astma. Merkostnaden ved å legge til tiotropium er akseptabel fordi man får reduserte astmasymptomer og færre forverringer.

Refusjonsberettiget bruk

Tilleggsbehandling til bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling hos voksne pasienter med astma som blir behandlet med vedlikeholdskombinasjonen av inhalasjonskortikosteroider (≥800 μg budesonid/dag eller tilsvarende) og langtidsvirkende β2-agonister og som hadde en eller flere alvorlige forverringer det siste året.

Refusjonskoder

ICPC: R96 Astma
ICD: J45 Astma

Vilkår

Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over åtte år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.