Nyhetsartikkel

Tre måneders reklameforbud for Victoza

Legemiddelverket forbyr all reklame for Victoza (liraglutid) i tre måneder fra 1. januar 2016.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunnen er gjentatte brudd på legemiddelforskriften, men først og fremst en reklame som kunne gi leseren inntrykk av at Victoza reduserer risikoen for hjerteinfarkt og død.

Påstanden om at reduksjon av HbA1c er forbundet med redusert risiko for hjerteinfarkt og død (hos pasienter med diabetes type 2) er hentet fra en eldre studie (UKPDS 35), og ikke en studie med liraglutid1. Det er ikke vist at liraglutid reduserer forekomsten av kardiovaskulære komplikasjoner. Reklamen er derfor i strid med legemiddelforskriften som krever at den skal være nøktern og saklig og ikke gi et overdrevent bilde av legemidlets medisinske verdi.

Legemiddelverket har også vedtatt at:

  • NovoNordisk ikke kan bruke den ulovlige reklamen videre
  • En rettelse offentliggjøres. En slik annonse ble trykket i Dagens Medisin 1/2016

Siden NovoNordisk også tidligere har brutt legemiddelforskriften med reklame for Victoza, har Legemiddelverket forbudt all reklame for Victoza i tre måneder. Reklameforbudet omfatter også omtalen av Victoza i den elektroniske utgaven av Felleskatalogen. Novo Nordisk har innrettet seg etter vedtaket. Se fullstendige preparatomtalelegemiddelverket.no

Kilder

Referanser

  1. Stratton IM, Adler AI, Neil HA et al. Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. BMJ 2000: 321; 405-12. PMID: 1093804812. PubMed