Nyhetsartikkel

Trulicity (dulaglutid) på blå resept

Trulicity er en ny langtidsvirkende glukagon-lignende peptid (GLP-1) reseptoragonist som administreres én gang i uka.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Trulicity fikk forhåndsgodkjent refusjon 1. september 2015 for behandling av voksne med type 2-diabetes. Refusjon ytes kun i kombinasjon med andre blodsukkersenkende legemidler.

Refusjonsberettiget bruk

Behandling av type 2 diabetes mellitus kun i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea. Insulinbehandling må være vurdert som et alternativ før oppstart.

Refusjonsvilkår:

198: Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose med:

  • Kombinasjonen av metformin og sulfonylurea eller
  • Metformin alene dersom det er tungtveiende medisinske grunner for ikke å bruke sulfonylurea eller
  • Sulfonylurea alene dersom det er tungtveiende medisinske grunner for ikke å bruke metformin