Nyhetsartikkel

Urea 5 % krem (Canoderm) på blå resept

Pasienter med moderat og alvorlig atopisk eksem kan nå få Canoderm på blå resept for å forebygge tilbakefall av eksemet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Rundt 10-15 % av norske barn og 2-3 % av voksne har atopisk eksem. Atopisk eksem kan gi kløe og dårlig søvnkvalitet, påvirke selvbildet og gi psykiske helseplager. Det er også vist at pårørende til barn med atopisk eksem har redusert livskvalitet.

Ved akutt eksem brukes lokalbehandling med kortikosteroider eller kalcineurinhemmere. I perioder uten akutt eksem anbefales hyppig smøring med fuktighetskrem. Effekten av Canoderm er undersøkt i en dobbeltblindet studie, COMPADRE1. 198 pasienter med atopisk eksem var inkludert i studien. 172 pasienter ble eksemfrie etter tre ukers behandling med monometason krem og disse ble randomisert til vedlikeholdsbehandling med enten Canoderm eller en referansekrem uten urea.

Det primære endepunktet var tid fra randomisering til første tilbakefall. I gruppen som fikk Canoderm var median tid før tilbakefall 22 dager (mot 15 dager i referansegruppen). Etter 180 dager var 26 % av pasientene som brukte Canoderm fortsatt uten tilbakefall (mot 10 % i referansegruppen). Studien inkluderte voksne, men Legemiddelverket antar at barn vil ha tilsvarende effekt.

Legemiddelverket har konkludert med at Canoderm er kostnadseffektiv behandling hos pasienter med moderat og alvorlig atopisk eksem.

Refusjonsberettiget bruk

Forebygging av tilbakefall av moderat og alvorlig atopisk eksem.

Refusjonskoder:

ICPC S87 Atopisk dermatitt/eksem

ICD L20 Atopisk dermatitt

Vilkår: Ingen

Det er bare Canoderm i pakninger på 500 gram som kan skrives på blå resept. Refusjonsprisen er 390 kroner per pakke. Legemiddelverket forutsetter at apotekene ikke tar høyere pris enn refusjonsprisen.

Kilder

Referanser

  1. Åkerström U, Reitamo S, Langeland T et al. Comparison of Moisturizing Creams for the Prevention of Atopic Dermatitis Relapse: A Randomized Double-blind Controlled Multicentre Clinical Trial. Acta Derm Venereol. 2015; 95:587-92. PMID: 25594845 PubMed