Nyhetsartikkel

Valproat – risiko for medfødte misdannelser og utviklingsforstyrrelser

Europeiske legemiddelmyndigheter forsterker nå advarslene mot bruk av valproat hos jenter og kvinner i fertil alder.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Barn av mødre som har brukt valproat i svangerskapet har høy risiko for alvorlige utviklingsforstyrrelser og medfødte misdannelser:

  • Risikoen for medfødte misdannelser er 10%
  • Inntil 40 % opplever forsinket psykomotorisk utvikling
  • Gjennomsnittlig intelligenskvotient (IQ) reduseres med 7–10 poeng
  • Økt forekomst av autismelignende tilstander og ADHD

Råd til leger

  • Valproat skal ikke brukes i behandling av jenter eller kvinner i fertil alder unntatt der det er strengt nødvendig, for eksempel i situasjoner hvor annen behandling ikke har effekt eller ikke tolereres
  • Fordeler må veies nøye mot risiko ved første gangs forskrivning, når en jente kommer pubertet og når en kvinne planlegger graviditet eller blir gravid
  • Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandling med valproat