Nyhetsartikkel

Varsel i EPJ - riktigere bruk av NSAID

Fra 15. februar vil leger få varsel i EPJ og den elektroniske utgaven av Felleskatalogen ved forskrivning av store pakninger av virkestoffene diklofenak, celekoksib og etorikoksib.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Eksempel:

Diklofenak skal ikke brukes ved hjerte-karsykdom. Diklofenak øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag. NSAID inkludert COX-2 hemmere øker risikoen for nyresvikt, hjertesvikt, GI-blødninger og gir mange alvorlige interaksjoner. Paracetamol er vanligvis et godt førstevalg. Ved behov for NSAID, velg naproksen i laveste effektive dose i kortest mulig tid, eventuelt med tillegg av protonpumpehemmer.

Varslene er utarbeidet i et samarbeid med KUPP (Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter). Målet er mindre bruk av COX2-hemmere og diklofenak hos pasienter med hjertesykdom og heller bruk av naproksen hvis behandling med NSAID er nødvendig1. Budskapet i varselet sammenfaller med KUPPs pilotprosjekt: «Riktigere bruk av NSAID» og har lenke til informasjonsbrosjyren brukt på visitt hos leger.

Om KUPP

KUPP gjennomførte 213 besøk hos fastleger i Trondheim og Tromsø våren 2015. Tall fra reseptregisteret de første tre måneder etter besøkene viser at i Tromsø og Trondheim gikk prevalensen for bruk av diklofenak ned med henholdsvis 19 % og 35 %. Prevalensen for bruk av naproksen gikk samtidig opp med henholdsvis 37 % og 74 %. Totalforbruket av NSAID var ikke endret. I kontrollkommunene Bodø og Bergen og ellers i landet, var det kun mindre endringer i bruken av NSAID.

Kilder

Referanser

  1. Bhala N, et al. Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet 2013: 382; 769-79. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60900-9 DOI