Nyhetsartikkel

Varsel i EPJ - riktigere bruk av NSAID

Fra 15. februar vil leger få varsel i EPJ og den elektroniske utgaven av Felleskatalogen ved forskrivning av store pakninger av virkestoffene diklofenak, celekoksib og etorikoksib.

Eksempel:

Diklofenak skal ikke brukes ved hjerte-karsykdom. Diklofenak øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag. NSAID inkludert COX-2 hemmere øker risikoen for nyresvikt, hjertesvikt, GI-blødninger og gir mange alvorlige interaksjoner. Paracetamol er vanligvis et godt førstevalg. Ved behov for NSAID, velg naproksen i laveste effektive dose i kortest mulig tid, eventuelt med tillegg av protonpumpehemmer.

Varslene er utarbeidet i et samarbeid med KUPP (Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter). Målet er mindre bruk av COX2-hemmere og diklofenak hos pasienter med hjertesykdom og heller bruk av naproksen hvis behandling med NSAID er nødvendig1. Budskapet i varselet sammenfaller med KUPPs pilotprosjekt: «Riktigere bruk av NSAID» og har lenke til informasjonsbrosjyren brukt på visitt hos leger.

Om KUPP

KUPP gjennomførte 213 besøk hos fastleger i Trondheim og Tromsø våren 2015. Tall fra reseptregisteret de første tre måneder etter besøkene viser at i Tromsø og Trondheim gikk prevalensen for bruk av diklofenak ned med henholdsvis 19 % og 35 %. Prevalensen for bruk av naproksen gikk samtidig opp med henholdsvis 37 % og 74 %. Totalforbruket av NSAID var ikke endret. I kontrollkommunene Bodø og Bergen og ellers i landet, var det kun mindre endringer i bruken av NSAID.

Kilder

Referanser

  1. Bhala N, et al. Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet 2013: 382; 769-79. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60900-9 DOI