Nyhetsartikkel

Biotilsvarende legemidler

Biotilsvarende legemidler har samme effekt, men er betydelig billigere enn originalene!

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Biotilsvarende legemidler - 10 år i Europa

Biotilsvarende legemidler er kopier av originale biologiske legemidler. De kommer på markedet når patentet på det originale legemidlet går ut. Biotilsvarende legemidler har nå vært i bruk i Europa i 10 år. Erfaring viser at de har samme virkning, sikkerhet og kvalitet som de originale.

Hensikten med biotilsvarende legemidler er å bidra til økt konkurranse og prisreduksjon. Norge og Danmark peker seg ut som land med høy bruk, spesielt når det gjelder monoklonale antistoffer. Begge landene har fått prisreduksjoner og spart store beløp. Biotilsvarende infliksimab og etanercept (TNF-hemmere) selges i 2016 med henholdsvis 61% og 47% rabatt sammenlignet med maksimalprisen. I november 2016 hadde biotilsvarende infliksimab 95,6% markedsandel, mens biotilsvarende etanercept hadde 74,1% markedsandel.

I årene som kommer vil det trolig komme en rekke biotilsvarende til biologiske legemidler. Dette gir muligheter til store innsparinger i Norge. Tabell 1 og 2 viser hvilke biotilsvarende legemidler som er godkjent, og søknader som er under behandling.

Tabell 1: Godkjente biotilsvarende legemidler i Europa (pr. 01.01.2016)
Virkestoff (original)VirkningGodkjente biotilsvarende legemidler
(De i uthevet skrift er markedsført i Norge)
Somatropin (Genotropin)VeksthormonOmnitrope
Epoetin alfa (Eprex)Mot anemiAbseamed, Binocrit, Epoetin Alfa Hexal
Epoetin zeta (Erypo) Mot anemiRetacrit, Silapo
Filgrastim (Neupogen)Mot lavt antall hvite blodlegemer Accofil, Filgrastim Hexal, Grastofil, Nivestim, Ratiograstim, Tevagrastim, Zarzio
Infliksimab (Remicade) TNF-hemmerFlixabi, Inflectra, Remsima
Follitropin alfa (Gonal-F) Stimulerer eggløsningBemfola, Ovaleap
Insulin glargin (Lantus)Mot diabetesAbasaglar
Etanercept (Enbrel) TNF-hemmerBenepali
Enoksaparin (Klexane) BlodfortynnendeInhixa, Thorinane
Tabell 2: Søknader om godkjenning av biotilsvarende legemidler i Europa (pr. 01.01.2016)
Virkestoff (original)VirkningAntall
Adalimumab (Humira) TNF-hemmer4
Etanercept (Enbrel) TNF-hemmer2
Insulin glargin (Lantus) Mot diabetes1
Insulin lispro (Humalog) Mot diabetes 1
Pegfilagrastim (Neulasta) Mot lavt antall hvite blodlegemer3
Rituksimab (MabThera) Mot lymfekreft m.v.2
Traztuzumab (Herceptin)Mot brystkreft3