Nyhetsartikkel

Bivirkninger ved HPV-vaksine

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bivirkninger - oppdaterte tall

I dag brukes to HPV-vaksiner i Norge: Gardasil og Cervarix. Totalt har 217 956 jenter fått Gardasil og 45 137 har fått Cervarix1.

Jenter på 7. klassetrinn får tilbud om Gardasil som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. I november 2016 startet i tillegg et nytt, midlertidig vaksinasjonsprogram for kvinner født 1991 eller senere. Disse kvinnene får tilbud om Cervarix2.

Rapporterte bivirkninger

Legemiddelverket har frem til 31. januar 2017 mottatt 728 bivirkningsmeldinger på Gardasil, hvorav 66 er alvorlige. Det tilsvarende tallet for Cervarix er 17 meldinger, hvorav ingen er alvorlige (1). De fleste bivirkningene (91 prosent) betegnes som lite alvorlige.

Vi har ikke fått melding om dødsfall som kan knyttes til HPV-vaksinene. I all hovedsak er pasientene i bedring eller er helt friske igjen ved rapporteringstidspunktet. Fordelen ved å få vaksinen vurderes som langt større enn risikoen for bivirkninger. Bivirkninger meldes ved mistanke om en mulig sammenheng med vaksinen.

Oppdaterte tall og omtale av bivirkningene blir publisert hvert kvartal på legemiddelverket.no.

Kilder

Referanser

  1. Legemiddelverket. Bivirkningsmeldinger. legemiddelverket.no
  2. Folkehelseinstituttet. Første kvartalsrapport for HPV-vaksine til unge kvinner. www.fhi.no