Nyhetsartikkel

Diabetes type 2 - retningslinjene er oppdatert

Helsedirektoratet har nylig justert anbefalingene for valg av blodsukkersenkende legemidler etter metformin.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
flytdiagram-blodsukkersenkende-behandling-ved-diab.jpg

Retningslinjene anbefaler å individualisere behandlingen og å legge betydelig vekt på effekt og sikkerhet dokumentert gjennom gode, kontrollerte, langtidsstudier med harde endepunkter.

Pasienter med etablert hjerte- og karsykdom bør vurderes for behandling med legemidler som har dokumentert effekt på kardiovaskulære utfall1.

Se flytdiagram (pdf) fra Nasjonal faglig retningslinje for diabetes 2018.

Diabetes type 2 er tema for høstens KUPP-kampanje

RELIS og de regionale kliniske farmakologiske avdelingene har fått midler til en ny KUPP-kampanje der temaet er «Diabetes type 2 i allmennpraksis». Kampanjen bygger på nasjonal faglig retningslinje for diabetes og gir oppdatert informasjon om nyere antidiabetika, støtte til valg av blodsukkersenkende behandling og nyttige tips om ressurser til oppfølging av enkeltpasienter2.

Kort oppsummering av refusjonsreglene:

  • Hovedregelen er at metformin skal forsøkes først.
  • Nye blodsukkersenkende legemidler (DPP-4-hemmere, SGLT-2-hemmere og GLP-1 analoger) kan skrives direkte på blå resept når de brukes i kombinasjon med metformin (og/eller sulfonylurea).
  • Vildagliptin og sitagliptin har også refusjon som monoterapi når pasienter ikke kan bruke metformin på grunn av nedsatt nyrefunksjon.
  • For sulfonylurea, NPH-insulin og hurtigvirkende insulin er det ingen spesielle refusjonsvilkår.

Kilder

Referanser

  1. Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for diabetes (2018) (27.09.2018). helsedirektoratet.no
  2. Ny KUPP-kampanje: Diabetes type 2 i allmennpraksis (27.09.2018). relis.no