Nyhetsartikkel

Eplerenon mot hjertesvikt – enklere vilkår for blå resept

Eplerenon er en aldosteronantagonist som brukes i behandlingen av hjertesvikt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

På grunn av generisk konkurranse har prisen falt betydelig. De spesifikke vilkårene for blå resept er derfor fjernet fra 15. mai. Det er ikke lenger krav om resept fra sykehus. Refusjon er heller ikke lenger begrenset til inntil seks måneder behandling.

Eplerenon kan forskrives på blå resept av alle leger, se indikasjon:

  • Som tillegg til standardbehandling, inkl. betablokkere, for å redusere risikoen for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos pasienter med stabil venstre ventrikkel dysfunksjon (LVEF ≤40%) og klinisk påvist hjertesvikt etter nylig gjennomgått hjerteinfarkt.
  • Som tillegg til standard optimal behandling for å redusere risikoen for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet hos voksne pasienter med New York Heart Association (NYHA)-klasse II (kronisk) hjertesvikt og venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon (LVEF ≤30%).

Aldosteronantagonister (spironolakton, eplerenon) er en viktig del av standard hjertesviktbehandling.1 Alle pasienter med symptomatisk hjertesvikt (NYHA-klasse II-IV) skal ha behandling med ACE-hemmer og betablokker. Dersom pasienten fremdeles har symptomer og ejeksjonsfraksjon (EF) <35%, anbefales det å legge til en aldosteronantagonist.1 Disse legemidlene reduserer både symptomer og dødelighet ved hjertesvikt. De gir imidlertid økt risiko for hyperkalemi og nyresvikt. Det er derfor viktig med nøye oppfølging.

Kilder

Referanser

  1. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, CoatsAJS et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The TaskForce for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society ofCardiology (ESC). Eur Heart J. 2016; 37: 2129-200. PubMed