Nyhetsartikkel

Esmya (ulipristalacetat)

Avslag på forhåndsgodkjent refusjon

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Esmya (ulipristalacetat) - avslag på forhåndsgodkjent refusjon

Legemiddelverket har tidligere innvilget forhåndsgodkjent refusjon for Esmya ved preoperativ behandling av moderate til alvorlige symptomer på livmorknuter.

Produsenten har også søkt om forhåndsgodkjent refusjon til intermitterende behandling av moderate til alvorlige symptomer på livmorknuter hos voksne kvinner i fertil alder.

Legemiddelverket mener det ikke er tilstrekkelig dokumentert at kostnadene ved intermitterende bruk av Esmya står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige verdien1.

Kilder

Referanser

  1. Legemiddelverkets refusjonsvedtak på ulipristalacetat (Esmya), legemiddelverket.no.