Nyhetsartikkel

Felleskatalogens app - last ned ny versjon!

Felleskatalogens app for helsepersonell er oppgradert og inneholder flere nye og nyttige funksjoner.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Felleskatalogens app for helsepersonell er oppgradert og inneholder flere nye og nyttige funksjoner. I tillegg til omtale av enkeltlegemidler finner du nyttig informasjon fra Legemiddelverket. Eksempler er informasjon om legemiddelmangel, interaksjonsanalyse, instruksjonsfilmer og viktig sikkerhetsinformasjon for leger.

I samarbeid med Felleskatalogen jobber vi for at også annen etterspurt informasjon skal bli tilgjengelig i appen.

Dette er nytt

 • Linker til preparatomtaler og pakningsvedlegg
 • Linker til instruksjonsfilmer, for eksempel teknikk ved bruk av inhalasjonslegemidler
 • Linker til viktig sikkerhetsinformasjon (opplæringsmateriell, brosjyrer) for legemidler under særlig overvåking, for eksempel ny immunterapi
 • Interaksjonstreff direkte i Felleskatalogtekstene
 • Informasjon om legemidler ved graviditet og amming fra Legemiddelhåndboka
 • Søk på indikasjon samt fritekstsøk i alle Felleskatalogtekster
 • Varsel om legemiddelmangel med råd fra Legemiddelverket
 • Oversikt over nye legemidler, utgåtte og legemidler som har endret navn
 • Informasjon om legemidlene er byttbare
 • H-resept status – om helseforetakene har finansieringsansvaret for legemidlet
 • Doping-status i samarbeid med Antidoping Norge
 • Informasjon om legemidler på utenlandsreise (behov for Schengen-attest)

App til både helsepersonell og pasient

Felleskatalogens elektroniske informasjon oppdateres automatisk. Den er gratis og tilgjengelig for bruk i ulike nettløsninger, via mobil/nettbrett og i elektroniske journalsystemer. Ved å laste ned applikasjonen vil du alltid ha legemiddelinformasjon lett tilgjengelig. Innholdet ligger lagret på smarttelefonen/nettbrettet, slik at du ikke er avhengig av nettverk for tilgang. Last ned app'en via Google Play, App Store og Windows Store.

Felleskatalogen har også utviklet en egen app til pasienter -Min Felleskatalog Pasient. Her kan pasienter lage sin egen medisinliste og søke opp pakningsvedlegg på alle registrerte legemidler. I tillegg får pasientene viktige varsel knyttet til sitt legemiddel fra Legemiddelverket.

Redusert gyldighet på antibiotikaresepter

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek som gjør det mulig å sette kortere gyldighet på antibiotikaresepter. Fra 1. januar 2018 kan gyldighetstiden på reseptene reduseres fra ett år til ti dager.

Antibiotika forskrives ofte ved akutt infeksjon og de fleste pasienter har ikke behov for at resepten er gyldig over lengre tid. Tiltaket skal bidra til å redusere antibiotikabruken i Norge, og er en oppfølging av Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten1.

Funksjonalitet i journalsystemene

I løpet av 2018 vil det komme på plass en løsning i journalsystemene som automatisk setter gyldigheten på antibiotika e-resepter til ti dager. Legen skal kunne overstyre gyldighetsperioden til ett år hvis det er nødvendig. For antibiotika på blå resept settes reseptgyldigheten automatisk til ett år.

Helsedirektoratet og Legemiddelverket kommer tilbake med mer informasjon om praktisk håndtering.

Kilder

Referanser

 1. https://www.regjeringen.no/contenta ssets/915655269bc04a47928fce917e4b2 5f5/handlingsplan-antibiotikaresistens.pdf (12.12.2017)