Nyhetsartikkel

Forskrivning av virkestoff

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bør virkestofforskrivning bli obligatorisk? 

Legemiddelverket har utredet behovet for å innføre obligatorisk virkestofforskrivning (1). Det er allerede mulig å bruke virkestoffnavnet (og ikke produktnavnet) når du skriver e-resept, men få leger benytter denne muligheten. Ferske tall fra Kjernejournal viser at virkestoffresepter bare utgjør 1% av alle e-resepter

Legemiddelverket mener virkestofforskrivning vil bidra til sikrere kommunikasjon om legemidler mellom helsepersonell, og mellom helsepersonell og pasienter. Det kan bidra til mindre usikkerhet og færre feil, fordi helsepersonell og pasienter bare forholder seg til ett navn: Virkestoffnavnet.

Selv om e-resept er tilrettelagt for virkestofforskrivning må det gjøres forbedringer i flere ledd før man innfører dette som en obligatorisk ordning. Legemiddelverket har anbefalt en trinnvis tilnærming til en eventuell obligatorisk virkestofforskrivning.

Tiltak for forenkling av virkestofforskrivning

Trinn én

  • Forbedring av funksjonalitet i de elektroniske pasientjournalsystemene (EPJ) som gjør det enklere for legen å velge virkestofforskrivning (fremfor å velge produktnavnet).
  • Kommunikasjonstiltak for å øke bruken av virkestofforskrivning.
  • Bruk av virkestoffnavnet og virkestofforskrivning i utdanning av helsepersonell.
  • Arbeid for tydeligere merking av virkestoffnavnet på pakning.

Trinn to: 

  • Evaluering av tiltakene i første fase og eventuell innføring av obligatorisk virkestofforskrivning.

Fordeler med virkestofforskrivning 

  • En virkestoffresept er «evigvarende» - må ikke endres selv om pakninger avregistreres.
  • Virkestoffnavnet er internasjonalt og kan brukes på tvers av landegrenser. Det kan lette arbeidet for utenlandske leger som jobber i Norge, og kommunikasjon mellom norske pasienter og helsepersonell i utlandet.
  • Virkestoffnavnet sier ofte noe om virkningsmekanismen og brukes i medisinsk litteratur og i undervisning av helsepersonell.
  • En ordning med obligatorisk virkestofforskrivning vil dreie fokuset vekk fra produktnavnet og gi mindre binding til enkelte produkter.

Kilder

Referanser

  1. Legemiddelverket. Utredning om obligatorisk virkestofforskrivning