Nyhetsartikkel

Gode nyheter for pasienter med hepatitt C

Fra 1. februar kan alle pasienter med hepatitt C få tilbud om behandling med DAA (direktevirkende antivirale legemidler). Dette erstatter interferonbehandling, som gir mange bivirkninger.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Gode nyheter for pasienter med hepatitt C

Fra 1. februar kan alle pasienter med hepatitt C få tilbud om behandling med DAA (direktevirkende antivirale legemidler). Dette erstatter interferonbehandling, som gir mange bivirkninger. 

DAA virker ved å stoppe virusreplikasjonen av hepatitt C viruset. Resultater tyder på at dette er tilstrekkelig for kurasjon selv hos immunsupprimerte pasienter, som for eksempel pasienter med HIV1

De nye hepatitt C- legemidlene har frem til nå vært så dyre at man har hatt strenge restriksjoner på hvilke pasienter som kunne få behandling. Godt samarbeid mellom Sykehusinnkjøp HF, spesialistgruppen for hepatitt C-legemidler og leverandørene, har resultert i en så kraftig prisreduksjon at alle som er rammet av sykdommen nå kan få behandling.

Sykehusinnkjøp, som er ansvarlig for anbudsprosessen, trekker også frem at sykehusene har vært flinke til å følge anbefalinger i avtaler de siste årene. Dette har vært avgjørende for dagens gode pristilbud.

 • Uavhengig av genotype er nå alle pasienter med hepatitt C sikret behandling fra tidspunktet de får påvist sykdommen
 • Behandling kan startes før fibrose- utvikling i leveren
 • Allmennleger oppfordres til å henvise sine pasienter.

Forslag om inhalasjonspulver på byttelisten på høring

Legemiddelverket har sendt på høring forslag om å inkludere inhalasjonspulver som brukes til behandling av astma og KOLS i ordningen med medisinbytte i apotek. Vi mener at generiske legemidler, til henholdsvis Seretide Diskus og Symbicort Turbohaler, er medisinsk likeverdige og anbefaler opptak på byttelisten2. Fra før er Seretide inhalasjonsspray byttbar i apotek.

Flere in vivo og in vitro studier viser at legemidlene og inhalatorene er terapeutisk like- verdige. Det er noen ulikheter mellom legemidlene når det gjelder håndtering av inhalator for å klargjøre dosen. Legemiddelverket mener likevel, til tross for disse ulikhetene, at legemidlene kan være byttbare i apotek. Inhalatorene er relativt like i praktisk bruk og prinsippene for å få til en vellykket inhalasjon er de samme.

Legemiddelverket mener tilstrekkelig informasjon til pasienten på apotek, i paknings- vedlegg gjennom tekst og illustrasjoner, samt instruksjonsvideoer, vil sikre riktig bruk.

Legemiddelverket foreslår at følgende legemidler blir byttbare

Salmeterol og flutikasjon

 • Aerivio Spiromax inhalasjonspulver 50 mikrog/500 mikrog
 • Airflusal Forspiro inhalasjonspulver 50 mikrog/500 mikrog
 • Seretide Diskus inhalasjonspulver 50 mikrog/500 mikrog

 

 • Airflusal Forspiro inhalasjonspulver 50 mikrog/250 mikrog
 • Seretide Diskus inhalasjonspulver 50 mikrog/250 mikrog

Formoterol og budesonid

 • Bufomix Easyhaler inhalasjonspulver 320 mikrog / 9 mikrog
 • DuoResp Spiromax inhalasjonspulver 320 mikrog / 9 mikrog
 • Symbicort Forte Turbohaler inhalasjonspulver 320 mikrog / 9 mikrog

 

 • Bufomix Easyhaler inhalasjonspulver 160 mikrog / 4,5 mikrog
 • DuoResp Spiromax inhalasjonspulver 160 mikrog / 4,5 mikrog
 • Symbicort Turbohaler inhalasjonspulver 160 mikrog / 4,5 mikrog

 

 • Bufomix Easyhaler inhalasjonspulver 80 mikrog / 4,5 mikrog
 • Symbicort Mite Turbohaler inhalasjonspulver 80 mikrog / 4,5 mikrog

Kilder

Referanser

 1. legemiddelhandboka.no/Generelle/32552 (02.02.2018)
 2. legemiddelverket.no/nyheter/horingopptak-pa-byttelisten (02.02.2018)

Høringsfrist er 22. februar 2018.