Nyhetsartikkel

HPV-vaksine til gutter fra høsten

Fra høsten 2018 vil gutter på 7. klassetrinn få tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Fra høsten 2018 vil gutter på 7. klassetrinn få tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom barnevaksinasjonsprogrammet1. HPV-vaksinen har vært et tilbud til jenter på 7. klassetrinn siden 2009.

HPV-infeksjon hos gutter kan føre til flere kreftformer. Forekomsten av kreft i munn og svelg blant menn er økende, og rammer menn fire ganger så hyppig som kvinner. HPV er årsak til over 100 tilfeller av kreft hos menn hvert år1.

HPV-vaksinen Cervarix som benyttes i barnevaksinasjonsprogrammet, inneholder antigen fra HPV-typene 16 og 18. Bruk av Cervarix i vaksinasjonsprogram i andre land har vist svært god beskyttelse (89 prosent) mot HPV-infeksjoner forårsaket av HPV-typene 16 og 18. Den har også vist svært god kryssbeskyttelse mot HPV-typene 31, 33 og 45 (henholdsvis 94, 79 og 83 prosent). Beskyttelsen er langvarig. For gutter er det hovedsakelig HPV-typene 16 og 18 som kan føre til utvikling av kreft.

Folkehelseinstituttet utarbeider nå informasjonsmateriell til gutter, foreldre og kommunehelsetjenesten. Materiellet vil være tilgjengelig før sommeren 2018.

Kilder

Referanser

  1. fhi.no/nyheter/2018/tilbud-om-hpv-vaksine-til-gutter-fra-hosten-2018/ (02.02.2018)