Nyhetsartikkel

Inhalasjonspulver på byttelisten

Inhalasjonspulver mot astma og KOLS er byttbare i apotek. Dette åpner for at legemidlene kan inkluderes i trinnprisordningen. På sikt bidrar dette til en betydelig prisreduksjon.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Inhalasjonspulver mot astma og KOLS er byttbare i apotek1. Dette åpner for at legemidlene kan inkluderes i trinnprisordningen. På sikt bidrar dette til en betydelig prisreduksjon.

Legemiddelverket mener at generiske inhalasjonslegemidler, som er godkjent med Seretide Diskus og Symbicort inhalasjonspulver som referanselegemiddel, er medisinsk likeverdige og egnet for bytte i apotek.

Fra før er inhalasjonsaerosol (spray) byttbare i apotek og inkludert i trinnprisordningen.

Råd til leger
Gi opplæring i generell inhalasjonsteknikk
Informer pasienten om at apotek kan bytte til annen inhalator.
Informer om at apotekansatte kan gi veiledning ved medisinbytte slik at legemidlene brukes riktig. Dette gjelder også demonstrasjon av inhalator.
Tips pasienten om at Felleskatalogen har gode demonstrasjonsvideoer for legemidlene og at pasientvennlig informasjon også finnes i pakingsvedlegget.

Disse legemidlene er byttbare:

Salmeterol og flutikason

 • Aerivio Spiromax inhalasjonspulver 50 mikrog/500 mikrog (ikke byttbar til barn og unge under 18 år*)
 • Airflusal Forspiro inhalasjonspulver 50 mikrog/500 mikrog
 • Seretide Diskus inhalasjonspulver 50 mikrog/500 mikrog
 • Airflusal Forspiro inhalasjonspulver 50 mikrog/250 mikrog
 • Seretide Diskus inhalasjonspulver 50 mikrog/250 mikrog

Formoterol og budesonid

 • Bufomix Easyhaler inhalasjonspulver 320 mikrog / 9 mikrog
 • DuoResp Spiromax inhalasjonspulver 320 mikrog / 9 mikrog (ikke byttbar til barn og unge under 18 år*)
 • Symbicort Forte Turbuhaler inhalasjonspulver 320 mikrog / 9 mikr
 • Bufomix Easyhaler inhalasjonspulver 160 mikrog / 4,5 mikrog
 • DuoResp Spiromax inhalasjonspulver 160 mikrog / 4,5 mikrog (ikke byttbar til barn og unge under 18 år*)
 • Symbicort Turbuhaler inhalasjonspulver 160 mikrog / 4,5 mikrog
 • Bufomix Easyhaler inhalasjonspulver 80 mikrog / 4,5 mikrog Symbicort Mite
 • Turbuhaler inhalasjonspulver 80 mikrog / 4,5 mikrog

*Aerivio Spiromax og DuoResp Spiromax er ikke indisert til bruk hos barn opp til 17 år.

Legemidlene er godkjent etter europeisk regelverk for godkjenning av inhalasjonslegemidler. Flere studier (både laboratoriestudier og kliniske studier) viser at legemidlene er likeverdige2.

 

Refusjon av Entresto ved hjertesvikt

Sakubitril/valsartan tabletter (Entresto) har fått forhåndsgodkjent refusjon for behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne.

Sakubitril/valsartan gir kombinert hemming av neprilysin og angiotensin og er et nytt prinsipp i behandlingen av hjertesvikt. Virkningen skjer gjennom en vedvarende hemming av renin-angiotensin-aldosteron systemet og en økning av hjertets kompensatoriske aktivitet via økt nivå av natriuretiske peptider3.

Det er innvilget refusjon for en begrenset pasientgruppe. Om lag 5500 pasienter kan være aktuelle for behandling hvert år i Norge.

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos pasienter som tidligere er behandlet både med betablokker og en ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB). Vilkår nr 263: Refusjon ytes kun for pasienter med

 • NYHA klasse II-IV
 • Ejeksjonsfraksjon (EF) ≤ 35 % bestemt ved ekkokardiografi, angiografi, myokardscintigrafi, computertomografi (CT) eller magnettomografi (MR) EF ≤ 35 % skal være påvist under behandling med maksimalt tolererbare doser av betablokker, ACE-hemmer eller ARB og eventuelt mineralkortikoidantagonist.

Refusjonskoder: ICPC: K77 ICD: I50

Kilder

Referanser

 1. https://legemiddelverket.no/nyheter/inhalasjonspulver-pa-byttelisten-fra-1-mai (19.04.2018)
 2. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/ WC500003504.pdf (19.04.2018)
 3. Preparatomtale for Entresto, søk på legemiddelsok.no