Nyhetsartikkel

Jodtabletter i reseptfritt salg på apotek

Jodtabletter er et kreftforebyggende tiltak ved atomulykker med utslipp av radioaktivt jod.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av jod blokkerer opptaket av radioaktiv jod og forebygger kreft i skjoldbruskkjertelen.

Risikoen for kreft i skjoldbruskkjertelen er størst hos barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Det er derfor spesielt viktig at disse gruppene tar jodtabletter, men det anbefales at jod tas opp til 40 års alder.

Kommunene har lagre av jodtabletter. I tillegg anbefaler myndighetene at familier med medlemmer i risikogruppen kjøper jodtabletter til oppbevaring i hjemmet. Jodtabletter vil derfor selges reseptfritt i apotekene fra 1. november.

Jod må tas umiddelbart og senest innen fire timer for å redusere skadevirkningene av radioaktivt jod.

Se informasjon hos Statens strålevern (www.stralevernet.no) og på helsenorge.no.

Refusjon av tafluprost øye- dråper (Taflotan) til behandling av glaukom

Refusjonsberettiget bruk

Reduksjon av forhøyet intraokulært trykk ved åpenvinkelglaukom og okulær hypertensjon hos voksne. Som monoterapi hos pasienter som har utbytte av øyedråper uten konserveringsmiddel, med manglende respons på førstelinjeterapi, med intoleranse eller ved kontraindisert førstelinjeterapi. Tafluprost øyedråper brukes som tilleggsterapi til betablokkere.

Refusjonskoder: ICPC: F93 ICD: H40

Følgende vilkår gjelder for begge refusjonspunkter

64: Behandling med betablokker skal være forsøkt uten tilstrekkelig effekt eller toleranse før behandling med et prostaglandinpreparat kan refunderes. Behandling med et prostaglandinpreparat kan også refunderes dersom betablokkere er kontraindisert.

154: Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan bruke øyedråper med konserveringsmiddel.

Taflotan øyedråper er en flerdoseflaske for ukonserverte øyedråper med holdbarhet i kjøleskap 28 dager etter anbrudd.